Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Formulář pro odstoupení od smlouvy *

Oznámení o odstoupení od smlouvy.

Adresát

NEUBING s.r.o., K Lesu 4, 318 00 Plzeň – Nová Hospoda

telefonní kontakt: 377 380 774

e-mail: info@gastropomucky.cz

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

.......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................

Datum objednání zboží: ..................................................................................................

Jméno a příjmení kupujícího: ..........................................................................................

Adresa kupujícího: ..........................................................................................................

Číslo prodejního dokladu: ...............................................................................................

Číslo objednávky: ............................................................................................................

□ Kupní cena má být vrácena bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo:

................................................ /........................

□ Kupní cena má být vrácena v hotovosti při osobním vrácení předmětného zboží po předchozí dohodě s prodávajícím.

Datum a podpis kupujícího: ...........................................................................................

* Vyplňte tento vzorový formulář a pošlete jej zpět společně se zbožím, které má být vráceno, pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy.